Menyförslag för restaurang The Gardens vecko-matsedel, som presenteras på menyplattor i fyra kulörer samt liten platta för notan tillsammans med visitkort. Inspiration från den stående dekoren/interiören i restaurangen, vars färg och form även återspeglas i logotypen för verksamheten.


MENU vecka 46


MENYplattor – 4 kulörer


NOTAplatta – kvitto & visitkort

MENU
#restaurant #menu #note #print #graphics #typography #logotype #businesscard

……………………………………………………………………………………………………………………….

3D Animation | Coffe Cup

3D Animation | COFFE CUP – Animated video-production in 3D for the promotion campaign on the web with background-music, voice-over och lightning effects.


ARBETE

Pitch, 3D Animation,Video,Layout: Grafisk Design, Logotype, Site: HTML and Flash

COFFE CUP
#3d #video #campaign #coffe #cup

……………………………………………………………………………………………………………………….

AGR8DESIGN STUDIO – By CATARINA |

CASE
#logotype #print #stationary #coporate_branding #graphic_profile #webdesign

SKILLS |
– Art Direction – Graphic Design – Visual Communication – Information Design – Video Production – Photography – 3D – Illustration – Strategic Communication – Web Design – Typography – Print: Posters – Books – Broschures – Logotype – Brand Development Strategy – Corporate Branding – Corporate Identity – Project Management

CONTACT | info@agr8design.com